Waarom kampen laagopgeleiden vaker met obesitas?

https://vimeo.com/384705385