Programma

Donderdag 8 maart 2018 – Rotterdam

09.15 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Welkom en opening – door dagvoorzitter Aliëtte Jonkers
Aliëtte Jonkers is een bekroond medisch journalist voor dagbladen, publiekstijdschriften en vakbladen. Ze schrijft regelmatig over voeding in o.a. de Volkskrant en Nursing
10.10 uur Hoe pakken we obesitas wél effectief aan?
Prof. dr. Liesbeth van Rossum – Internist-endocrinoloog en Hoogleraar Obesitas en stress, Erasmus MC en Centrum Gezond Gewicht, Rotterdam
Obesitas is letterlijk en figuurlijk een groeiend maatschappelijk probleem. De ziekte is een ingewikkelde aandoening met tal van oorzaken en beïnvloedende factoren. Dat maakt dat er geen simpele, enkelvoudige oplossing bestaat voor de aanpak van obesitas. Integendeel, obesitas vraagt om een aanpak in de volle breedte. Hoe ziet die aanpak eruit?
10.45 uur Wat is goede voeding? Praktische tips en wetenschappelijk onderbouwd
Anne-Marie Ernst-Stegeman – Nutricial Therapist/Voedingsdeskundige bij Voeding Leeft
Wat zijn de wetenschappelijk onderbouwde algemene basisuitgangspunten van goede voeding voor mensen met obesitas? En, hoe maak je deze makkelijk inpasbaar in het dagelijks leven van de patiënt?
11.15 uur
PAUZE
11.45 uur De power van pubers: obesitaspreventie bij jongeren in achterstandswijken
Prof. dr. Mai Chin A Paw – Hoogleraar Jeugd en Gezondheid, VU medisch centrum, Amsterdam
Kinderen in achterstandswijken hebben vaak een ongezondere leefstijl en daardoor een grotere kans op overgewicht/obesitas. Deze kwetsbare groep is echter moeilijk te bereiken. Met welke methoden en programma’s bereik je hen wel? Deze lezing geeft een overzicht van de huidige kennis met specifiek aandacht voor participatief actie onderzoek, een methode waarin de doelgroep actief betrokken wordt bij het probleem waar zij zelf mee te maken hebben. Door aan te sluiten bij de behoeften, mogelijkheden en leefwereld van jongeren, leren ze hun eigen situatie te beïnvloeden en positieve veranderingen teweeg te brengen: power to the pubers!
12.15 uur Beweging; ‘one size does not fit all’ – food for thought
MSc Jeroen Molinger PhD Candidate – Klinisch inspanningsfysioloog, Intensive Care Volwassenen, Erasmus MC
Bewegen is gezond. Maar hoe zit dat bij obesitas? Welke vorm en hoeveelheid van bewegen is dan geschikt? De huidige stand van zaken, de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad én veelbelovende recente nieuwe inzichten op beweeggebied komen aan bod.
12.45 uur Wandelen is behandelen
Bas van de Goor – directeur Bas van de Goor Foundation, initiatiefnemer Nationale Diabetes Challenge
75% van de deelnemers met diabetes aan de Nationale Diabetes Challenge heeft een lage sociaal economische status, het gemiddelde BMI is 31.2 en de gemiddelde leeftijd is 62 jaar. Hoe lukt het de eerstelijns zorgverleners om deze groep mensen toch warm te maken voor een wandelevenement met alle positieve bijwerkingen van dien. Gaat het om de medaille, de gezondheid of loopt iedereen mee omdat het gewoon leuk en gezellig is?
12.55 uur
LUNCH
13.45 uur Het GROTE Obesitas Debat – onder leiding van Aliëtte Jonkers

Maatschappelijke discussies, preventie, wet- en regelgeving, rol voedingsindustrie.
Beleid/preventie: Jasper Lok ( (senior) beleidsadviseur, Ministerie van VWS), Prof. dr. Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en Gezondheid VU Amsterdam, lid KNAW), Inez van den Anker (voorzitter Nederlandse Stichting Over Gewicht)
Voeding en rol voedingsindustrie: Martine Olijslagers-Kuip (directeur Chocolade, Nestlé Nederland), Johan de Visser (Manager Healthy Eating, afd. Quality Assurance & Sustainability Albert Heijn), Marjon Bachra (directeur Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG), Dr. Daniëlle Wolvers (kennisspecialist Voeding en Gezondheid en coördinator Kennis bij het Voedingscentrum)
Behandeling en financiering: Drs. Tamara de Weijer (huisarts en voorzitter Vereniging Arts en Voeding), Dr. Kirsten Berk (diëtist en voedingswetenschapper, Erasmus MC Rotterdam), Drs. Ronald Liem (voorzitter bariatrisch chirurgenvereniging DSMBS), Gijs Rotteveel, directeur Commercie, Zorgverzekeraar Menzis.

15.00 uur
PAUZE
15.30 uur De psychologie van obesitas
Prof. dr. Anita Jansen – hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie, Sectie Eetstoornissen en Obesitas, Universiteit Maastricht
Als leefstijl-adviezen zouden helpen, was obesitas niet zo’n groot probleem. Maar ingesleten gewoonten verander je niet zomaar. Tal van psychologische processen belemmeren de uitvoer van goedbedoelde leefstijl-adviezen en goede voornemens. Deze lezing biedt een overzicht van cognitieve processen die gezond eten saboteren en, waar mogelijk, hoe die processen veranderd kunnen worden.
16.00 uur Van bariatrisch naar metabool denken in obesitas chirurgie
Drs. Ulas Biter – Chirurg, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Rotterdam
Tijdens deze presentatie zal er een overzicht gegeven worden van de ontwikkeling die de obesitaschirurgie in een half eeuw heeft doorgemaakt. De solistische pioniers van de jaren ‘60 hebben plaatsgemaakt voor multidisciplinair werkende teamplayers. Wat hebben we bereikt en geleerd in 50 jaar obesitaschirurgie? Wat zijn onze uitdagingen voor het heden en de toekomst?
16.30 uur Slotlezing – Suiker, obesitas en kanker
Prof. dr. Aart Jan van der Lelij, hoofd sector Endocrinologie, afdeling Interne Geneeskunde Erasmus MC Rotterdam
17.00 uur
EINDE programma