Programma 2e Nationaal Obesitas Symposium

Vrijdag 6 maart 2020 – De Doelen, Rotterdam

09.15 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Welkom en opening door dagvoorzitter
Prof. dr. Liesbeth van Rossum – internist-endocrinoloog en hoogleraar Obesitas en Stress, Erasmus MC Rotterdam
10.15 uur Eerste hulp bij (voedings)hypes
Dr. Kirsten Berk – diëtist en postdoc onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam
10.45 uur Dikker door dedain?
Waarom laagopgeleiden vaker kampen met obesitas
Prof. dr. Jeroen van der Waal – hoogleraar stratificatiesociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
11.15 uur ‘Knap voor een dik meisje’ – ervaringsverhaal
Tatjana Almuli, auteur en ervaringsdeskundige
11.30 uur
PAUZE
12.00 uur Kan het brein de aantrekkingskracht van eten weerstaan?
Prof. dr. Anne Roefs – hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag, Maastricht University
12.30 uur Preventieakkoord en nieuwe richtlijnen m.b.t. aanpak van obesitas bij kinderen
Dr. Jutka Halberstadt, universitair docent kinderobesitas Vrije Universiteit Amsterdam
13.00 uur
GEZONDE LUNCH
13.45 uur Pro en contra debat: bariatrie bij adolescenten
Moderator: René Klaassen – chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Dr. François van Dielen – chirurg, Obesitascentrum, Máxima Medisch Centrum Eindhoven
Dr. Ignace Janssen – senior medical director, Nederlandse Obesitas kliniek
14.05 uur Post-bariatrie tijdperk: geopereerd, en dan?
Loek de Heide – internist-endocrinoloog, Medisch Centrum Leeuwarden
14.35 uur Intermezzo
14.50 uur Grip op metabolisme: van fidgeting tot bruin vet
Dr. Mariëtte Boon – internist in opleiding en postdoc onderzoeker, Haaglanden Medisch Centrum
15.10 uur
PAUZE
15.40 uur Obesitas en zwangerschap
Dr. Sander Galjaard – gynaecoloog, Erasmus MC Rotterdam
16.10 uur Hoe kunnen zorgprofessionals invloed uitoefenen op beleid?
Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn – voorzitter Eerste Kamer
16.30 uur Afsluiting
Prof. dr. Liesbeth van Rossum – internist-endocrinoloog en hoogleraar Obesitas en Stress, Erasmus MC Rotterdam
Françoise Klessens Godfroy – internist, Franciscus Gasthuis en Vlietland Rotterdam
16.45 uur
EINDE programma